BCSR Experts

Aktuality

Odhad hodnoty stavebných prác

Vzhľadom na narastajúcu potrebu vypracovania znaleckých posudkov vo veci stanovenia hodnoty stavebných prác, sme ako znalecká organizácia dlhodobo pôsobiaca v odbore Stavebníctvo, rozšírili naše portfólio o odvetvie Odhad hodnoty stavebných prác.

Predmetom znaleckých posudkov býva vo väčšine prípadov preukázanie hodnoty stavebných prác, kedy je potrebné vypracovať kalkuláciu stavebných nákladov použitím smerných orientačných cien stavebných prác.  Inštrukcia 7/2009 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky definuje odvetvie Odhad hodnoty stavebných prác nasledovne:

“Odvetvie je zamerané na stanovenie všeobecnej hodnoty stavebných prác a materiálov v súvislosti s posúdením výšky dohodnutej, prípadne účtovanej ceny.”

Znalecké posudky vypracované v rámci tohto odvetvia sú potrebné najmä pri súdnych konaniach so stavebnými firmami, kedy je nutné jednoznačné identifikovanie spôsobených problémov.

Aby sme boli schopní argumentovať tým najadekvátnejším spôsobom, pristupujeme ku každému “stavebnému” problému jednotlivo, zohľadňujúc podklady poskytnuté zadávateľom znaleckého posudku.