BCSR Experts

Služby

Prekladateľské služby

Spoločnosť vykonáva prekladateľskú a tlmočnícku činnosť v rámci voľnej živnosti pre bežné účely a sprostredkuje služby tlmočníkov a prekladateľov zapísaných v Zozname znalcov, tlmočníkov  prekladateľov vedenom na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republike pre prípad potreby úradných prekladov (vyžadovaných napr. súdmi).

V prekladateľskej činnosti zabezpečujeme okrem samotného prekladu dokumentu aj štylistickú a gramatickú korektúru textu, grafické spracovanie dokumentu v akomkoľvek formáte, prípadne predtlačovú korektúru.

  • zabezpečujeme preklady prevažne zo slovenčiny do cudzieho jazyka a z cudzieho do slovenského jazyka.
  • prevažne sa zameriavame na anglický jazyk, nemecký jazyk a slovinský jazyk.