BCSR Experts

Služby

BCSR Experts s.r.o.

je znalecká organizácia pôsobiaca v odboroch:

EKONOMIKA A RIADENIE PODNIKOV

  • Oceňovanie a ohodnotenie podnikov

STAVEBNÍCTVO

  • Odhad hodnoty nehnuteľností
  • Odhad hodnoty stavebných prác

Znalecká organizácie pôsobí na trhu od roku 2012, pričom od roku 2016 sa stala súčasťou portfólia BCSR v podobe nezávisle fungujúceho segmentu, ktorý poskytuje komplexné riešenia v podobe vykonávania znaleckej a poradenskej činnosti. Počas svojho pôsobenia získala bohaté skúsenosti v oblasti ohodnocovania pozemkov, strojov ale najmä podnikov a ich majetku pri kúpe, predaji, likvidácií, či konkurze.

Naše odborné personálne zázemie spĺňa náročné podmienky stanovené zákonom pre získanie znaleckého oprávnenia. Spoločnosť aktívne spolupracuje so štátnymi orgánmi ako aj súkromnými spoločnosťami.

Znalecká organizácia BCSR Experts s.r.o. je zapísaná v zozname znalcov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky pod číslom organizácie 900254 od roku 2012 a vykonáva znaleckú činnosť, vypracováva znalecké posudky, odborné stanoviská, odborné vyjadrenia a iné úkony.