BCSR Experts

Služby

Komerčné spoločnosti

Realitné a sprostredkovateľské spoločnosti

  • Dražby a realitky – PAMAŠA, s.r.o.
  • SCAGLIETTI, s.r.o.
  • MIRACHO, s.r.o
  • REDIGO, s.r.o.

Súdy

Exekútorské úrady

Advokátske kancelárie

Správcovské úrady