BCSR Experts

Znalecké služby

Znalecký odbor Doprava cestná

V rámci tejto činnosti vykonávame:

 • stanovenie hodnoty cestných vozidiel
 • znalecké posudky pri nehodách v cestnej doprave
 • znalecké posúdenie technického stavu cestných vozidiel
 • ďalšie služby

Znalecké posudky sú vypracované prevažne za účelom:

 • predaja/kúpy motorového vozidla medzi nezávislými subjektmi
 • dedičské konanie
 • prevod majetku firmy
 • podľa špecifických požiadaviek klienta

Podklady na vypracovanie znaleckého posudku:

 • OEV – osvedčenie o evidencii vozidla (technický preukaz)
 • doklady o absolvovaní EK resp. TK
 • faktúra resp. zmluva o nadobudnutí vozidla
 • príplatková výbava (zoznam – nadobúdacia hodnota)

Kontaktná osoba:

Ing. Lucia Chylová
Výkonná riaditeľka
E-mail: chylova@bcsr.sk
Tel.: +421 918 760 777