BCSR Experts

Znalecké služby

Znalecký odbor strojárstvo

V rámci tejto činnosti vykonávame:

  • stanovenie všeobecnej hodnoty pre stroje a zariadenia na všeobecné účely
  • odhad hodnoty strojových zariadení

Znalecké posudky sú vypracované prevažne:

  • za účelom predaja/kúpy majetku
  • preceňovanie majetku na reálnu hodnotu v rámci podnikových kombinácií (zlúčenie/rozdelenie podniku, predaj/kúpa časti podniku, vklad podniku)
  • ohodnocovanie pre interné účely (majetkový audit)

Kontaktná osoba:

Ing. Lucia Chylová
Výkonná riaditeľka
E-mail: chylova@bcsr.sk
Tel.: +421 918 760 777